HỘP OFFSET 3,5,7 LỚP

THÙNG CARTON 3 LỚP ĐÁY NẮP

Kích thước: MS: KNHTD

HỘP CARTON 5 LỚP CÓ NẮP CÀI

Kích thước: MS: 5LCNC

HỘP CARTON 3 LỚP

Kích thước: MS: TC3L

HỘP CARTON BẾ LỖ

Kích thước: MS: HCTBL

HỘP GIẤY CARTON CÁC LOẠI

Kích thước: MS: HGCT