HỘP CARTON 3,5,7 LỚP

HỘP SÓNG E 3 LỚP TRẮNG

Kích thước: MS: HSE3LT