CHUYÊN THÙNG, HỘP CARTON 3, 5, 7 LỚP

THÙNG 5 LỚP 2 NÂU 3 XEO

Kích thước: MS: 5L2N3X

THÙNG CARTON 3 LỚP 2 VÀNG 1 XEO

Kích thước: MS: 3L2V1X

THÙNG CARTON 3 LỚP

Kích thước: MS: TC3L

THÙNG CARTON 5 LỚP CÓ VÁCH NGĂN

Kích thước: MS: 5LCVN

THÙNG BẾP GA 5 LỚP

Kích thước: MS: TBG5L

THÙNG CÁN MÀNG

Kích thước: MS: T5LCM

HỘP SÓNG E 3 LỚP TRẮNG

Kích thước: MS: HSE3LT